Utställning – Officiell eller inofficiell!?

 

Hundutställningar kan vara en aning förvirrande även för den vane utställaren och här vill vi förklara skillnaden på en officiell och inofficiell utställning. Här på OHF arrangerar vi en inofficiell utställning.

Har något fel slunkit in så meddela mig gärna webbmaster@orusthund.com

 

Officiella och inofficiella utställningar

Officiella utställningar arrangeras av klubbar som tillhör Svenska Kennelklubben och alla resultat bokförs och finns sen att läsa på Hunddata, en databas som sköts av SKK. Du måste vara medlem i SKK eller till SKK ansluten klubb för att få ställa ut din hund på en officiell utställning. Endast på officiella utställningar kan du tävla för att bli champion. Du kan läsa mer om officiella utställningar på SKKs hemsida www.skk.se.

Inofficiella utställningar kan anordnas av vilken klubb som helst. Resultaten registreras ingenstans och domare som dömer på inofficiella utställningar behöver inte vara auktoriserade domare på de raser som de dömer. Hur klasserna och dess indelning ser ut på inofficiella utställningar kan skilja sig åt från de officiella utställningsreglerna och det är upp till anordnande klubb. Även blandrasutställning och utställning för oregistrerade hundar förekommer och där blir indelningarna lite annorlunda.

Du kan läsa mer om hur utställningen på OHF går till här.