Hur går OHFs utställning till?

En utställning går ut på att bedöma hundens exteriör, alltså utseende. En ras i taget bedöms av en domare och varje ras är indelad i klasser. Hur klasserna ser ut på inofficiella utställningar kan skilja sig åt från de officiella utställningsreglerna och det är upp till anordnande klubb.

OHFs klasser ser ut som följande:

  • valp, 4-9 månader
  • junior och unghund, 9-24 månader
  • öppen, 24- månader
  • veteran, 8 år –
OBS! Fr.o.m. 2019 år är bedömningen för klasserna Junior och unghundar ihopslagna!! 

Valparna får alltid börja och alla hanvalparna går först sedan tikvalparna. Sedan följer juniorer, hanar först och tikar sen, osv.

Valpklassen är alltid inofficiell oavsett om det är en officiell eller inofficiell utställning, inga resultat rapporteras in till Svenska Kennelklubben. Från alla officiella utställningar måste däremot resultat rapporteras in och dessa kan sedan beskådas på SKKs hemsida. Utställningen på OHF är en inofficiell utställning och inga resultat rapporteras till SKK.

Vi har nu en exempelhund Zimba som ska delta i utställning. Hon är en finsk lapphund och hennes ålder är 16 månader. Det betyder att hon tävlar i unghundsklassen och i grupp 5.

Zimba får vänta ett tag. Innan utställningen kommer det hem ett kuvert med information och nummerlapp. Då får man också möjlighet att räkna ut ungefär hur dags man ska in i ringen. Zimba har startnummer 64 och på hennes lapp kan jag läsa att grupp 5 bedöms i ring 2, och man räknar med att bedöma ca 20 hundar i timman med start klockan 10. Det betyder att vi inte ska in förrän runt 13.

Kvalitet

Först möter Zimba alla andra tikar i unghund. Där görs en kvalitetsbedömning, det betyder att hundarna inte tävlar mot varandra utan alla jämförs med rasstandarden för respektive ras. Beroende på hur pass rastypisk hunden bedöms vara i förhållande till rasstandarden tilldelas kvalitetspris från 1 till 3 där 1:a (rött) står för rastypisk hund, 2:a (blått) står för hund av god typ och 3:a (gult) står för godtagbar typ. Priset 0 kan också delas ut och står då för en exteriört otypisk hund eller hund som ej kan bedömas enligt rasstandardens krav. Det är dock väldigt ovanligt, även på officiella tävlingar. Men om din hund biter domaren eller annan hund kan 0 tilldelas. Man kan faktiskt också få KEP, kan ej prisbelönas, om hunden t.ex. är skadad, för fet eller smal för att domaren ska kunna bedöma hunden. Domaren visar vilket kvalitetspris hunden fått genom att dela ut band i de olika färgerna.

Får du blått eller gult band får du också kritiklappen för din hund och det är färdigtävlat för dagen. På varje kritiklapp skriver ringsekreteraren ner de kommentarer domaren har om varje hund, en individuell bedömning. I kritiklappen fylls också i vilken placering hunden får och om den går vidare till nästa omgång. Så fort din hund inte går vidare längre får du hämta en kopia på lappen från sekretariatsbordet. De hundar som får rött band går vidare till konkurrensbedömning och de har möjlighet att köpa med sig en röd prisrosett hem!

Konkurrens

De hundar som får ”röd” (1a pris) i kvalitetsbedömningen går vidare till  konkurrensbedömning, det innebär att de jämförs med hundar i samma klass som har fått samma kvalitetsbedömning. Du kan även få ”lila” som betyder HP, hederspris, vilket ges till lovande hundar.

Sammanfattningsvis kan man säga att alla tikar i junior, unghund och öppen som fått första pris går vidare till konkurrensbedömning, samma gäller för herrarna.

I konkurrensbedömningen tävlar hundarna mot varandra. Zimba gick vidare med ”rött”, alltså första pris, och får nu gå med alla de andra unghundstikarna som fick ”rött”. Nu får hundarna visa upp sig igen och domaren placerar de fem hundar denne tycker bäst om i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a samt reserv. Nu kommer det dessutom fler färger in i bilden:

Rött (1:a), blått (2:a) och gult (3:a) samt grönt -4:a och reserv – orange. Dessa färger återkommer flera gånger senare i utställningen.

Utöver priserna i rangordning från 1 till reserv så kan domaren dela ut Hederspris (HP) och ges till hundar som domaren anser extra lovande. Det kan vara flera stycken som får HP – eller ingen alls. Hundar som tilldelas HP har möjlighet att köpa med sig en lila rosett hem.

De hundar som tilldelas 1:a pris går vidare till bästa tikklass (btkl) respektive bästa hanhundsklass (bhkl) oavsett om man fått HP eller inte. De hundar som fått HP går först i ringen i denna omgång. I btkl/bhkl ska en tik och en hanhund väljas ut och dessa ska sedan bedömas mot varandra för att se vilken hund som får representera rasen under resten av utställningen, alltså Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).  Den hund som blir BIR går vidare till gruppfinal där den bedöms mot alla andra BIR i samma gruppen.

Bäst i gruppen (BIG)

Den som blir BIG (bäst i gruppen) går till final. Domaren placerar de fem bästa hundarna i klassen där den som placeras som som 1:a går vidare till Bäst i showen (BIS). Exempelhunden Zimba blev BIR och ska nu bedömas mot alla andra BIR-hundar i grupp 5. Zimba räcker inte riktigt till, men placerar sig 4a.

Grupper

Alla raser som är godkända i Sverige är indelade i 10 olika grupper:

Grupp 1 – Vall-, boskaps- och herdehundar

Grupp 2 – Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar

Grupp 3 – Terrier

Grupp 4 – Taxar

Grupp 5 – Spetsar och raser av urhundstyp

Grupp 6 – Drivande hundar samt sök- och spårhundar

Grupp 7 – Stående fågelhundar

Grupp 8 – Stötande hundar, apporterande hundar och vattenhundar

Grupp 9 – Sällskapshundar

Grupp 10 – Vinthundar

 

Vill du kolla vilka raser som ingår i de olika grupperna har SKK en lista.

Bäst i showen (BIS)

Eftersom det finns 9 grupper med hundar (grupp 4 och 6 slås ihop till finalen), blir det också 9 BIG-hundar som går vidare till den stora finalen. Här placeras hundarna återigen från 1 till reserv där nummer ett blir utsedd till den bästa hunden för dagen, Best in show!!

Det blir alltså 3 stora finaler bland registrerade rashundar; valpfinal, veteranfinal och final för övriga klasser (junior, unghund och öppen). På vår utställningen gäller samma sak för oregistrerade hundar samt blandraser, det blir alltså sammanlagt 9 BIS-finaler

KVALITET KONKURRENS KONKURRENS KONKURRENS KONKURRENS KONKURRENS
1a pris (rött) går vidare 1:a placering går vidare Bästa tik/hane går vidare KONKURRENSBäst i rasen går vidare KONKURRENSBäst i gruppen går vidare KONKURRENS10 BIGhundar tävlar om BIS
junior – hane junkk bhkl BIR/BIM BIG BIS
unghund – hane ukk
öppen – hane ökk
veteran – hane (vetkl)
junior – tik junkk btkl
unghund – tik ukk
öppen – tik ökk
veteran – tik (vetkl)

Valpklass 4-9 månader

Valparna behandlas lite speciellt på utställning. Som redan nämnt räknas denna klass alltid som inofficiell oavsett om utställningen är inofficiell eller officiell. I denna klass finns endast konkurrensbedömning. HP (hederspris) kan delas ut till särskilt lovande valpar. Den som blir BIRvalp tävlar sen vidare i finaltävlingarna.

Veteranklass 8 år –

Även veteranerna är lite speciella. I denna klass kör man konkurrensbedömning på en gång. De tävlar vidare i bästa hanhunds-/tikklass. Skulle veteranen där bli BIR går den vidare till gruppfinal (BIG) och kan alltså sedan även gå vidare till den stora BIS-finalen. Men samtidigt ska hunden även gå vidare till veteranavdelningen som kör sin egen BISfinal dit bästa veteran går. Och naturligtvis har veteranerna egna rosetter. Alla ser likadana ut fast med olika siffror förstås beroende på placering.

Orust Hundägarförening

Copyright ©