Hitta på sidan

Hitta till oss

Vi finns i Henån på Orust.

Adress:
Buavägen 209
473 96 HENÅN

Från Göteborg:
Kör av motorvägen i Stenungsund, följ lv 160 över Tjörn, mot Orust. Du skall tvärs över ön, mot Henån på norra sidan.
Inne i Henån svänger du vänster vid den stora korsningen, vid Sparbanken och en pizzeria. (På skyltarna vid lv 160 står det att ni skall svänga mot Ellös och centrum).
**Håll rakt fram, rakt fram genom rondellen och upp för en backe. Kör förbi skola och sporthall på höger sida. Sväng sedan vänster efter sporthallen, vid skyltar ”bingo” och elljusspår sväng direkt höger, fortfarande med ”bingoskyltarna” i sikte. Följ den asfalterade vägen förbi fotbollsplan och blå scoutstuga på vänster sida. Då asfaltvägen övergår i grus ser ni vår blåa klubbstuga på vänster sida. En stor skylt vid vägen ”Orust Hundägarförening” talar om att ni kommit rätt.

Från Uddevalla:
Sväng av vid Torp köpcentrum, följ skyltar mot Orust, vid Rotviksbro sväng vänster mot Orust.
Inne i Henån svänger du höger vid den stora korsningen, vid Sparbanken och en pizzeria. (På skyltarna vid lv 160 står det att ni skall svänga mot Ellös och centrum). Följ sedan vägbeskrivningen ovan**.

 • Vi är en fri hundklubb, det vill säga inte ansluten till någon riksorganisation.
 • OHF verkar för hundens rätt i samhället och till en värdig existens.
 • OHF välkomnar alla hundar, oavsett ras, blandras, ålder eller storlek.
 • OHF verkar för att hund och förare tillsammans skall bygga upp ett förtroende för varandra och på så sätt få en positiv inlärning för livet. All aga är enligt OHFs stadga förbjuden.

Vi har regelbundet kurser för hundar med olika behov. Vi arrangerar med jämna mellanrum föreläsningskvällar med olika tema. Vi ordnar regelbundet hundutställningar där både blandrashundar och rashundar får medverka.

Vi håller även tävlingar i lydnad, agility, nosework och flyball. Vårt årsmöte brukar hållas i slutet av februari dit alla medlemmar är välkomna.

Trivselregler för vårt klubbhus

 • Vi tar av oss skorna inomhus (tofflor finns att låna).
 • Är det blött ute torkar vi av hundarna innan vi går in.
 • Fika gärna, men glöm inte att betala (swish eller kontant finns).
 • Material som används vid hundträning läggs tillbaka på sin plats.
 • Är en sopsäck full – bär den till soptunnan vid parkeringen.
 • Är det stökigt i stugan – ställ i ordning bord och stolar.
 • Är det smutsigt i stugan – använd rätt städmaterial och städa av golvet.
 • Har man använt köket – diska och torka av köksbänkarna.
 • Plocka undan och städa efter dig – lämna det i det skick Du vill finna det i!

Trivselregler för våra inhägnader

 • Du som är i inhägnaden, koppla din hund när någon kommer. Prata med varandra, det finns alltid plats för en hund till.
  Du släpper din hund lös på eget ansvar.
 • Rasta din hund och låt den göra sina behov innan du komer in, om det ändå skulle ske i inhägnaden plocka upp efter din hund. 
 • Låt absolut inte hunden kissa på agilityhinder.
 • Släng skräp i papperskorgen som finns i anslutning till inhägnaden.
 • Din hund ska vara frisk när den besöker oss.
 • Rökning är förbjudet på hela området.

Klubbens historia

OHF är en förening för hundägare som bildades 1979. Syftet med föreningen var att skapa en mötesplats där hundägare kunde träffas, träna tillsammans och samtidigt få en fin gemenskap.

Snart kom tankar om att utveckla en kursverksamhet. Ett par av grundarna åkte i väg på utbildning, i och med detta kunde ett basprogram med aktiviteter för hundar och människor tas fram. Problemet var till en början markfrågan, den första tiden träffades medlemmarna hemma hos varandra, tog gemensamma promenader och kom med tips och råd om träning. I Ellös, i närheten till Ellös Folkets park släppte kommunen lös ett fält där träningarna kunde förläggas. Nackdelen var parkeringsmöjligheterna och som sagt att folkparken var så nära. Kursverksamheten växte och OHF började bli lite trångbodda. Återigen ställde Orust kommun upp med mark, denna gång utanför Henån i anslutning till Hällevi idrottsområde.

Platsen föreningen fick visade sig vara en igengrodd plan, full av sly och träd. Med hjälp av medlemmarna insatser och en stor portion viljestyrka rensades området upp. Två fina träningsplaner kunde anläggas där kursverksamheten förlades. På den ena planen byggdes en liten klubbstuga upp, Friggeboden målades och inreddes hemtrevligt. El fanns, men inte vatten eller toalett. Vatten fick tas från Gullbergs stuga strax intill, eller så fick medlemmarna ta med sig vatten i dunk hemifrån. Här fanns inga hinder, bara en stor gemenskap. Toaletten fick bli ett utedass, mörkt kunde det vara om kvällarna, men belysningen som snart ordnades vid gräsplanerna lyste upp både planer och parkering.

gamla stuga

Efter flera år med den lilla klubbstugan växte medlemsantalet. Återigen kände föreningen av trångboddheten. Då Gullbergs stuga stod tom sågs en stor möjlighet. Även denna gång var kommunen mycket tillmötesgående, men all renovering fick medlemmarna stå för själva. Under kallaste vintertid revs den gamla inredningen ut, golv lades, taket byttes, ett litet kök ställdes i ordning och en välkommen varmbonad toalett kunde installeras. Till stugan köptes det in stolar och bord, för nu kunde plötsligt en större del läggas vid den teoretiska biten i hundägandet.

Hundintresset bara växte på Orust, allt fler hundägare såg chansen att utbilda sig och sin hund och dessutom få ta del av gemenskapen i föreningen. Agility som OHF varit först med i kommunen växte, intresset ökade i och med att allt fler ungdomar hittade till klubben. Agilityhindren fick till en början kämpa om plats på den yttre gräsplanen. Tankar om att göra om den gamla tippen till agilitybana kom fram. Återigen togs kontakter med kommunen som ställde upp med en del medel, resten sköt klubbkassan in med. För tio år sedan stod agilityplanen klar. Två grusade planer i direkt anslutning till parkering och klubbstuga – varav en inhängnad med måtten som ger oss tillfälle att arrangera stora tävlingar.

Föreningen har vuxit otroligt sedan starten.

Och sedan några år tillbaka har vi en större klubbstuga, bättre anpassad till alla våra behov.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Orust hundägarförening, 802430-7822, Buavägen 209, 473 96 Henån (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva kurser för hundägare och hundar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. kurser och medlemsträffar), kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och kursavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Studieförbundet Vuxenskolan och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens kursverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens verksamhetAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du begär ett registerutdrag via ordf@orusthund.com.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Drogpolicy

På Orust Hundägarförening accepterar vi inga droger. Med droger avses alkohol och narkotika. Vårt mål är att ha nolltolerans beträffande narkotika och alkohol i föreningsmiljön. Vi vill erbjuda en trygg och trivsam plats för hundägare. Droger orsaker inte bara skador och problem för den enskilde utan också för hela föreningen.

Vår policy skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Denna policy bygger på en kombination av åtgärder och arbetsordning, men framför allt på omtanke och stöd. Det innebär att:
• inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar.
• inget bruk av dopningsmedel och/eller narkotika accepteras i klubben.
Policyn gäller alla medlemmar i Orust Hundägarförening som på något sätt företräder klubben offentligt t. ex. vid tävlingar, resor till och från tävlingar eller andra evenemang.
Policyn gäller även personer som inte är medlemmar i OHF men som på klubbens bekostnad deltar i resor som medhjälpare eller supporter. Alla medlemmar har ett personligt ansvar för att se till att policyn efterföljs. Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.
Som medlem i OHF bör man under ovanstående förutsättningar beakta följande:
• Inte uppträda berusat eller på annat sätt opassande.
• Under arrangemang eller resor där omyndiga personer (personer under 18år) deltar skall de äldre föregå med gott exempel och avstå helt från alkohol.
• Tobak ska användas restriktivt och med sunt förnuft. I största möjliga mån skall man avstå från tobak under verksamheten.
• Inte under några omständigheter använda, inneha, distribuera eller förespråka användning av doping- eller drogklassade preparat.
Personer som bryter mot en eller flera av ovanstående punkter kan få en tillsägelse av styrelsen och vid upprepade förseelser stängas av från deltagande i klubbens verksamhet under viss tid. Man kan även bli ekonomiskt ersättningsskyldig för resekostnader som klubben stått för. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi genom att hålla ett enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Information om denna policy skall vara tillgänglig för klubbens medlemmar i klubbens stuga samt på klubbens hemsida (www.orusthund.com)
Om behovet finns så skall styrelsen ordna så att medlemmarna får information om alkohol och drogmissbruk.
Denna policy är giltig tills vidare. Styrelsen i Orust Hundägarförening kan göra ändringar i denna policy, varvid medlemmarna skall meddelas om detta under ett medlemsmöte.
Publicerad 2004 03 27
Reviderad 2015 02 09

Stadgar Orust Hundägarförening

Bildad 1978

 

INLEDNING          
Orust Hundägarförening (OHF) är en självständig och ideell förening, det vill säga inte ansluten till någon riksorganisation. Genom kurser, sammankomster och aktiviteter vill klubben ge ökad kännedom om hundens beteende, vård och utbildning, samt berika medlemmars hundägande. OHF skall propagera för en mjuk hundsyn, verka för hundens rätt i samhället och till en värdig existens. OHF välkomnar alla hundar, oavsett ras, blandras, ålder eller storlek. All aga är förbjuden inom föreningens verksamhet och på föreningens anläggning.

OHFs instruktörer är utbildade inom den mjuka ideologin.

OHF angelägenheter handhas av en verksamhet som skall ha sitt säte i Orust kommun

 § 1 MÅL

OHFs mål är att inom ramen för dessa stadgar, skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren, samt att ge förutsättningar för att underlätta hundägandet, genom att:

*   bevara, utveckla och informera om specifika rasegenskaper, olika rasers beteende, samt hundens  

     sociala behov.
*   informera och sprida kunskap om hundens fostran, utbildning och vård.
*   bevaka och arbeta med frågor, som har ett intresse för hundägaren och hundägandet.

*   verka för att hund och förare tillsammans skall bygga upp ett förtroende för varandra och på så sätt få en

     positiv inlärning för livet.

§ 2 VERKSAMHET

Klubben skall:

* informera och sprida kunskap om OHF – dess mål, organisation och arbetsformer

* informera om hundar och dess användningsområden

* utbilda instruktörer, hundägare och hundar i en anda som överensstämmer med dessa stadgar

* anordna verksamheter i enlighet med OHFs mål

§ 3 MEDLEMSKAP
Enskild person kan bli medlem i klubben. Klubbens styrelse beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap, kan inom ett år, upphävas av årsmötet. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde eller om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift.

Medlem skall följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte och gäller från det datum årsmötet hålles. Om flera personer i samma hushåll, dvs boende på samma adress, är medlemmar i klubben, avlägges ett familjemedlemskap. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som

fullbetalande medlem.

 § 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar, tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Dess verkställande och förvaltande organ är styrelsen.

§ 7 ÅRSMÖTE

Mom. 1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång. Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse ska utfärdas av styrelsen och skriftligen delges medlemmarna senast 3 veckor före årsmötet. Kallelsen skall även finnas tillgänglig på hundklubbens hemsida.  

Mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas om revisorerna eller minst en fjärdedel av årsmötet så yrkar. Styrelsen kan också kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att särskilda skäl för detta föreligger. Medlemmar kan kalla till extra årsmöte om minst 1/10-del av de röstberättigade medlemmarna begär detta. Tid och plats bestäms av styrelsen.

Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till styrelsen. Yrkande om extra årsmöte ska vara skriftligt och tillställas styrelsen, och innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling, samt skäl till yrkandet.

Kallelse till extra årsmöte sker av styrelsen, senast 3 veckor före mötet. Kallelse skall sändas per post till varje medlem som finns anmäld hos styrelsen. Till kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen.

Mom. 3 Dagordning

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

§1 Mötets öppnande.
a. Val av mötesordföranden.
b. Val av mötessekreterare.
c. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som justerar protokollet.

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande.

§3 Fastställande av dagordningen.

§4 Styrelsens Redogörelse.
a. Styrelsens Verksamhetsberättelse.
b. Resultat och Balansräkning.
c. Revisorernas berättelse

§5 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§6 Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

§7 Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår, samt beslut
om medlemsavgifter.

§8 Val av Styrelse.
a. Val av Ordföranden för en tid av ett år.
b. Val av halva antalet ledamöter av styrelsen, för en tid av två år.
c. Val av minst två ersättare för en tid av ett år.
d. Vid behov, fyllnadsval.

§9 Val av Revisorer och revisorsersättare
a. Val av halva antalet revisorer, en styck för en tid av två år.
b. Val av en revisorsersättare för en tid av ett år.

§10 Val av ledamöter till Valberedningen.
a. Val av ledamöter till valberedningen, minst två stycken, för en tid av ett år.

§11 Behandling av förslag.
a. Förslag från styrelsen.
b. Förslag från medlemmarna.

§12 Mötets avslutande

Mom. 4 Röstning
Rösträtt har endast medlem, som senast på årsmötesdagen, fyllt 16 år. Röstning med fullmakt får ej ske.

Röstning sker som regel öppet. Val skall dock ske genom sluten omröstning om någon så yrkar. I annat ärende än val, kan röstning med slutna sedlar ske, om någon delegat så yrkar och om årsmötet så beslutar. Majoritetsbeslut gäller. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation till årsmötets beslut i ett ärende ska anmälas till mötesordföranden vid beslutstillfället. Den/de har också rätt, att i protokollet, få antecknat en mot beslut avvikande mening. Reservationen ska dessutom lämnas i skriftlig form, till mötesordföranden, innan årsmötet förklaras avslutat.

Mom. 5 Ärenden
Ärende som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen sändas till styrelsen, senast den 1 januari, samma år som årsmötet hålls. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas ovan, kan om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

§ 8 FÖRENINGSMÖTEN

Annat föreningsmöte än årsmöte skall sammankallas då minst 1/10-del av de röstberättigade medlemmarna begär detta, eller på begäran av styrelsen. Tid och plats bestäms av styrelsen.

§ 9 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse.

Mom. 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, minst 4 övriga ordinarie ledamöter, samt minst 2 suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Vid varje ordinarie årsmöte utses halva antalet ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen, kan endast väljas den, som är medlem i klubben. Suppleant har rätt att deltaga i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. Suppleant har rösträtt om denne träder in i ordinarie ledamots ställe.

Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, kassör och sekreterare. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott, och inom eller utom sig, kommittéer eller arbetsgrupper, för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom sig, personer som var och en för sig, eller i förening, har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för denne, av vice ordföranden.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Majoritetsbeslut gäller.

Mom. 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall:

1. sköta klubbens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar

2. föra noggranna räkenskaper över klubbens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

3. ansvara för klubbens arkiv och korrespondens

4. verkställa av årsmötet fattade beslut

5. följa de anvisningar som lämnas av årsmötet

6. senast fyra veckor före ordinarie årsmöte lämna klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut   

    med balans- och resultaträkning till revisorerna

7. upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

8. bereda ärenden som ska behandlas av årsmöte

§ 10 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanställas i ett bokslut.
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

OHFs räkenskaper skall tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) veckor före ordinarie årsmöte.

Två revisorer väljs för en mandatperiod på 2 år och en revisorsuppleant väljs för en tid av ett år. Vid varje ordinarie årsmöte utses halva antalet ordinarie revisorer. Ordinarie revisorer skall på begäran, tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning, skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande, och väljs för en mandatperiod på ett år. Efter beslut från styrelsen skall valberedningen beredas tillfälle att närvara vid ett styrelsesammanträde.

 § 12 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmötet samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara underskrivna av tjänstgörande ordförande och sekreterare, samt justeras av vald eller valda justerare.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar tex genom publicering på hemsida, i klubblokal eller genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. Styrelsen avgör om protokoll skall publiceras på klubbens hemsida.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om OHF på grund av omständighet som föreningen inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

OHF har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast 1 oktober, året innan ordinarie fullmäktigemöte hålls, inlämnas skriftligt till styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs att 2 likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, med minst 1 månads mellan, varav minst ett skall vara ordinarie.

§ 15 VILANDEFÖRKLARING ELLER UPPLÖSNING AV ORUST HUNDÄGARFÖRENING
OHF huvudstyrelse fattar beslut om att OHF ska vilandeförklaras eller upplösas efter begäran från OHFs årsmöte.

För att en sådan begäran skall vara giltig, skall beslut om detta fattas av två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett årsmöte skall vara ordinarie.

Upplöses eller vilandeförklaras OHF, skall OHFs tillgångar, material och arkiv, erbjudas till Orust kommun att användas på sätt som OHFs sista årsmöte beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer.