Styrelse 2019


Funktion

Styrelsemedlem

E-post

Ordförande Susanne Mattsson Kåwemark ordf@orusthund.com
Vice ordförande Erika Rudevärn turkos_buik@hotmail.com
Sekreterare Brigitta Samuelsson fossebacken@hotmail.com
Kassör Micaela Christensson micaela.christensson@gmail.com
     
Ledamot Helene Johansson helene@flaton.se
Ledamot Pamela Årman Gunnarsson gunnarsson_pamela@hotmail.com
Ledamot Maria Eriksson maria@orusthund.com
     
Suppleant Anna Bäcklund annamats@live.se
Suppleant Carina Gustavsson lilla_sibracka@hotmail.com
     
Webbmaster Maria Eriksson webbmaster@orusthund.com
     
Medlemsregister Maria Eriksson medlem@orusthund.com