Klubbens historia


OHF är en förening för hundägare som bildades 1979. Syftet med föreningen var att skapa en mötesplats där hundägare kunde träffas, träna tillsammans och samtidigt få en fin gemenskap.

Snart kom tankar om att utveckla en kursverksamhet. Ett par av grundarna åkte i väg på utbildning, i och med detta kunde ett basprogram med aktiviteter för hundar och människor tas fram. Problemet var till en början markfrågan, den första tiden träffades medlemmarna hemma hos varandra, tog gemensamma promenader och kom med tips och råd om träning. I Ellös, i närheten till Ellös Folkets park släppte kommunen lös ett fält där träningarna kunde förläggas. Nackdelen var parkeringsmöjligheterna och som sagt att folkparken var så nära. Kursverksamheten växte och OHF började bli lite trångbodda. Återigen ställde Orust kommun upp med mark, denna gång utanför Henån i anslutning till Hällevi idrottsområde.

Platsen föreningen fick visade sig vara en igengrodd plan, full av sly och träd. Med hjälp av medlemmarna insatser och en stor portion viljestyrka rensades området upp. Två fina träningsplaner kunde anläggas där kursverksamheten förlades. På den ena planen byggdes en liten klubbstuga upp, Friggeboden målades och inreddes hemtrevligt. El fanns, men inte vatten eller toalett. Vatten fick tas från Gullbergs stuga strax intill, eller så fick medlemmarna ta med sig vatten i dunk hemifrån. Här fanns inga hinder, bara en stor gemenskap. Toaletten fick bli ett utedass, mörkt kunde det vara om kvällarna, men belysningen som snart ordnades vid gräsplanerna lyste upp både planer och parkering.

gamla stuga

Efter flera år med den lilla klubbstugan växte medlemsantalet. Återigen kände föreningen av trångboddheten. Då Gullbergs stuga stod tom sågs en stor möjlighet. Även denna gång var kommunen mycket tillmötesgående, men all renovering fick medlemmarna stå för själva. Under kallaste vintertid revs den gamla inredningen ut, golv lades, taket byttes, ett litet kök ställdes i ordning och en välkommen varmbonad toalett kunde installeras. Till stugan köptes det in stolar och bord, för nu kunde plötsligt en större del läggas vid den teoretiska biten i hundägandet.

Hundintresset bara växte på Orust, allt fler hundägare såg chansen att utbilda sig och sin hund och dessutom få ta del av gemenskapen i föreningen. Agility som OHF varit först med i kommunen växte, intresset ökade i och med att allt fler ungdomar hittade till klubben. Agilityhindren fick till en början kämpa om plats på den yttre gräsplanen. Tankar om att göra om den gamla tippen till agilitybana kom fram. Återigen togs kontakter med kommunen som ställde upp med en del medel, resten sköt klubbkassan in med. För tio år sedan stod agilityplanen klar. Två grusade planer i direkt anslutning till parkering och klubbstuga – varav en inhängnad med måtten som ger oss tillfälle att arrangera stora tävlingar.

Föreningen har vuxit otroligt sedan starten.

Och sedan några år tillbaka har vi en större klubbstuga, bättre anpassad till alla våra behov.