Drogpolicy Orust Hundägarförening


På Orust Hundägarförening accepterar vi inga droger. Med droger avses alkohol och narkotika. Vårt mål är att ha nolltolerans beträffande narkotika och alkohol i föreningsmiljön. Vi vill erbjuda en trygg och trivsam plats för hundägare. Droger orsaker inte bara skador och problem för den enskilde utan också för hela föreningen.

Vår policy skall vara tydlig och syfta till att förebygga, upptäcka och ingripa mot bruk av droger. Denna policy bygger på en kombination av åtgärder och arbetsordning, men framför allt på omtanke och stöd. Det innebär att:
• inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet för barn och ungdomar.
• inget bruk av dopningsmedel och/eller narkotika accepteras i klubben.
Policyn gäller alla medlemmar i Orust Hundägarförening som på något sätt företräder klubben offentligt t. ex. vid tävlingar, resor till och från tävlingar eller andra evenemang.
Policyn gäller även personer som inte är medlemmar i OHF men som på klubbens bekostnad deltar i resor som medhjälpare eller supporter. Alla medlemmar har ett personligt ansvar för att se till att policyn efterföljs. Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens profilkläder.
Som medlem i OHF bör man under ovanstående förutsättningar beakta följande:
• Inte uppträda berusat eller på annat sätt opassande.
• Under arrangemang eller resor där omyndiga personer (personer under 18år) deltar skall de äldre föregå med gott exempel och avstå helt från alkohol.
• Tobak ska användas restriktivt och med sunt förnuft. I största möjliga mån skall man avstå från tobak under verksamheten.
• Inte under några omständigheter använda, inneha, distribuera eller förespråka användning av doping- eller drogklassade preparat.
Personer som bryter mot en eller flera av ovanstående punkter kan få en tillsägelse av styrelsen och vid upprepade förseelser stängas av från deltagande i klubbens verksamhet under viss tid. Man kan även bli ekonomiskt ersättningsskyldig för resekostnader som klubben stått för. Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi genom att hålla ett enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Information om denna policy skall vara tillgänglig för klubbens medlemmar i klubbens stuga samt på klubbens hemsida (www.orusthund.com)
Om behovet finns så skall styrelsen ordna så att medlemmarna får information om alkohol och drogmissbruk.
Denna policy är giltig tills vidare. Styrelsen i Orust Hundägarförening kan göra ändringar i denna policy, varvid medlemmarna skall meddelas om detta under ett medlemsmöte.
Publicerad 2004 03 27
Reviderad 2015 02 09