Om OHF


OHF är en fri hundklubb, det vill säga inte ansluten till någon riksorganisation.

OHF verkar för hundens rätt i samhället och till en värdig existens.

OHF välkomnar alla hundar, oavsett ras, blandras, ålder eller storlek.

OHFs instruktörer arbetar enbart ideellt och är utbildade inom den mjuka ideologin.

OHF verkar för att hund och förare tillsammans skall bygga upp ett förtroende för varandra och på så sätt få en positiv inlärning för livet. All aga är enligt OHFs stadga förbjuden.

Vi har regelbundet kurser för hundar med olika behov. Vi arrangerar med jämna mellanrum föreläsningskvällar med olika tema. Vi ordnar regelbundet hundutställningar där både blandrashundar och rashundar får medverka.

Vi håller även tävlingar i lydnad, agility och flyball. Vårt årsmöte brukar hållas i slutet av februari dit alla medlemmar är välkomna.