Motion Årsmöte OrustHundägarförening

Motion att ändra stadgar:

Styrelsen önskar ändra/ Förtydliga i våra befintliga stadgar.

Vi uppfattar att de bör stå med att verksamheten är för alla åldrar Barn-vuxen verksamhet.

I dagens stadgar nämns hundägare och hundägarskap.

De framgår inte att de gäller alla åldrar.

  • 1 MÅL

*   bevaka och arbeta med frågor, som har ett intresse för hundägaren i alla åldrar och hundägandet.

  • 2 VERKSAMHET

Klubben skall:

* utbilda instruktörer, hundägare I alla åldrar  och hundar i en anda som överensstämmer med dessa stadgar

200909// Styrelsen för Orust hundägarförening