Agility I

Kursen riktar sig till:

Hundar från 6 mån och uppåt. Alla raser och blandraser välkomna. Agility kräver att man tränar hemma!

Förkunskaper:

Inga, men genomgången valpkurs eller nybörjarlydnad rekommenderas.

Agility I, vad är det:

Kursen ger dig och din hund mycket bra grundkunskaper i Agility. Hunden liksom föraren förbereds på många träningsmoment som kommer att följa på samtliga agilitykurser. Kontakt, självständighet & samarbete mellan hund och förare är viktiga delar. Mycket fokus läggs på detta under kursen. OBS! Oavsett om hunden eller föraren, eller om båda är nybörjare, så skall denna kurs slutföras, innan nästa kurs (Agility II) påbörjas! Både förare och hund måste ha dessa grundkunskaper i nästa kurs!

På kursen tränar vi:

 • skicka hunden framåt mot ett mål
 • samarbete & följsamhet
 • inkallning med hinderpassering
 • hindersug, dvs att hunden kan hoppa hinder/springa framåt UTAN att vara beroende av föraren
 • slalom – grunder
 • balans övningar
 • enkla, korta tunnlar
 • styrövningar/handling – att kunna styra sin lösa hund

Vi går igenom:

 • belöningar – när, var, hur & varför
 • kort om inlärningsteori
 • hur man tränar hemma
 • träningstips för att fysiskt förbereda hunden för agility

Efter kursen:

Ekipagen har nu fått en tydlig insikt i hur flera olika delar i agility tränas. Många av träningsmomenten används, med olika varianter, under hundens hela agilityliv. Hundens & förarens självförtroende kommer att öka genom att ekipagen långsamt lär sig arbeta tillsammans!! Hunden kommer att känna igen flertalet av många träningsmoment = hunden blir säker på sin uppgift. Hundar och förare behöver olika lång tid för att lära sig de olika grunderna, eftersom flera av dem kräver mycket, mycket träning, därför är det en stor fördel att gå kursen igen!

Agility II

Kursen riktar sig till:

Hundar och förare som fullgjort kursen Agility I. OBS!! Både hund & förare måste ha genomgått kursen Agility I. Alla raser och blandraser välkomna.

Förkunskaper: Agility I, och helst även fortsättningslydnad eller grundlydnad. Hunden bör fungera i grupp med andra hundar. Träning sker med delvis lös hund på inhägnad plan. Hunden skall klara av att träna med bra kontakt med sin förare.

Agility II, vad är det:

Här tränar vi på några av de olika hindertyperna och nosar lite på tävlingsreglerna. Vi fortsätter också med styrövningar och hundens självständighet, samt slipar på kontakten mellan hund och förare. Agilityns tre största svårigheter är:

 • Styra sin lösa hund
 • Slalom
 • Balanshinder/kontaktfält

Detta kräver oerhört mycket träning! Att bara träna på kurs kommer man inte långt med.

På kursen tränar vi:

 • Flera vanliga agilityhinder
 • Mycket lätta & korta hinderkombinationer (några hinder i rad)
 • Styrövningar
 • Extra fokus på slalom och kontaktfält
 • Balansövningar – förberedelser för gungan/vippen som många hundar har svårt att lära sig.

Vi går igenom:

 • Mycket kort om tävlingsregler
 • Förberedelser för träning
 • Inlärning & belöningssätt
 • Träningstips för olika hindertyper

Efter kursen:

Många hundar behöver längre tid på sig för att lära sig de olika hindren, eftersom flera av dem kräver mycket, mycket träning, därför är det en stor fördel att gå kursen igen . Varje hund och förare har också olika förutsättningar för träning hemma och inlärning!! Rådgör med kursinstruktören. Ekipagen kan också fortsätta med Agility III.

Agility III

Kursen riktar sig till:

Hundar från 18 mån och uppåt. Alla raser och blandraser.

Förkunskaper:

Agility II eller motsvarande: Hunden skall självständigt klara av merparten av de hinder som ingår i agility. Hunden har bra kontakt med sin förare och kan arbeta lös tillsammans med andra hundar.

Agility III, vad är det:

Vi fortsätter träna de olika hindertyperna. Speciellt stor vikt läggs på slalom och kontaktfält, samt på ökad säkerhet på varje enskild hindertyp. Vi börjar även med kombinationer (några hinder i följd) och korta ”prova på” banor.

På kursen tränar vi:

 • Enskilda agilityhinder
 • Hinderkombinationer
 • Enkla, korta banor
 • Handling – att styra hunden
 • Olika typer av sidbyten

Vi går igenom:

 • Tävlingsregler
  Inlärning för specifika hinder
  Träningstips

Efter kursen:

Denna kurs kan man gå flera gånger eller fortsätta med Agility 4. Kursen Agility 4 kan vi inte alltid erbjuda varje termin. Varje hund och förare har olika förutsättningar för träning mellan kursgångerna!! För att få säkerhet och stabilitet i agility måste man ge hunden regelbunden träning mellan kursgångerna och mellan kursterminerna! Tala gärna med din instruktör om du är osäker på vilken kurs Ni skall fortsätta med. Funderar du på att fortsätta med agility, skall duröntga hundens höfter och armbågar.