Grundutbud kurser


Alla kurser i grundutbudet startar när minst 5 personer är anmälda och har betalat kursen.
Teori varvas med praktik.

LYDNAD i vardagen

Valpkurs

För valpar minst 12 veckor till ca 6 månader. Vi går igenom grunderna i praktisk vardagslydnad, såsom kontakt, koppelvana, inkallning, socialträning mm. I kursen ingår även en teoridel där vi bl. a. pratar om inlärningspsykologi, hundjuridik, raskunskap och hälsovård. Du kan nu fortsätta med kursen fortsättningslydnad, eller välja någon annan kurs.
Mer information om valpkurs

Fortsättningslydnad

För hundar som är ca 6 månader och uppåt. Förkunskaper för hund och ägare är genomgången valpkurs eller kursen Grundlydnad. Kursen är en fortsättningskurs och är en fördjupning av valp/grundlydnad. Kursen Fortsättningslydnad bygger på det du och hunden lärt er på föregående kurs. Här tränas mycket kontaktövningar och följsamhet i vardagssituationer. I teoridelen ingår bland annat hälsovård, stresshantering och inlärningspsykologi.
Mer information om fortsättningslydnad

Vardagslydnad

Steget efter fortsättningslydnad. Här går vi mer ingående igenom den praktiska vardagslydnaden, problemhantering, förberedelser på att hunden blir äldre mm. Förkunskapskrav är kursen Fortsättningslydnad.
Mer information om vardagslydnad


Grundlydnad

För hundar som missat valpkursen eller om man är nybliven hundägare till en hund som är äldre än ca 6 månader. Kursen innehåller samma teori som valpkursen, och liknande övningar, men utan valpanpassning. Vi går igenom grunderna i praktisk vardagslydnad, såsom koppelvana, inkallning, social träning mm. I kursen ingår även en teoridel där vi pratar om inlärningspsykologi, hundjuridik, raskunskap och hälsovård. Du kan nu fortsätta med kursen fortsättningslydnad, eller välja någon annan kurs.
Mer information om grundlydnad

 

RALLYLYDNAD

Mer information om rallylydnad

– nybörjare

Denna gren inom hundsporten innebär att man följer en bana skyltad med moment från lydnad, agility och freestyle. Många skyltar (moment) som är utmärkta att använda även i vardagslivet. Kursen passar såväl för dig som tänkt tävla, som dig som bara vill hålla igång dig själv och din hund med en rolig aktivitet. Vi går igenom skyltarna för nybörjarklass och tränar på att skapa och gå enklare banor.

– fortsättning & avancerad

På dessa två kurser jobbar vi vidare med de skyltar som finns i de högre klasserna och gör mer avancerade banor, samt ökar kraven något på hund och förare. Du ska nu kunna gå med din hund utan koppel.

 

FREESTYLE

Lär dig och din hund att dansa till musik. Jätteroligt och bra träning för din hund.
Mer information om freestyle

 

AGILITY

Mer information om Agility

Agility I

Vi börjar från början med mycket kontakt- och följsamhetsövningar. Vi tränar mycket på de svårigheter som det innebär att arbeta med och styra sin hund utan koppel. Stort fokus läggs på att hunden ska lära sig att arbeta självständigt, men lyssna på förarens signaler. Vi lägger också grunden för de svåraste hindren som tar längst tid för både hund och förare att lära sig, men vi använder oss även av enkla hopphinder och tunnlar. Valpar över 6 månader kan vara med, men vi rekommenderar att valp och förare först har gått minst valpkurs, eller kursen Grundlydnad om det är en hund över 6 mån.

Agility II

Här tränar vi mycket på olika hindertyper, går igenom enstaka tävlingsregler och slipar på kontakt och samarbete. Vi påbörjar även träningen med enkla byten.

Agility III

Här utvecklar vi oss och tränar upp snabbhet, följsamhet och börjar träna på flera hinder i följd, kortare kombinationer där vi behöver göra olika typer av sidbyten. Tävlingsreglerna ingår här i teoridelen.

Agility IV & V

Dessa kurser erbjuds när vi har möjlighet. Påbyggnadskurser för de ekipage som vill tävla eller har börjat tävla. Kurserna bygger på svårare kombinationer och passar både dig som bara vill träna och dig eller den som är inriktad på agilitytävlingar.