Bli medlem


Medlemsavgifter

Medlemsavgift, 170 kr/person för 12 månader.

Familjemedlemskap, 200 kr/familj för  12 månader.

Gäller familjemedlemmar boende på samma adress.

OBS! NYTT BG-NUMMER

BG  5096-0277

Betalningsmottagare: Orust Hundägarförening
Orust Hundägarförening,
Buavägen 209, 473 94 Henån

 

Inbetalning sker till vårt bankgironummer. Ange ditt namn, adress, telefonnummer och personnummer (ÅÅMMDD).

Vid familjemedlemskap, ange alla namnen på familjemedlemmarna, samt personnummer (ÅÅMMDD).

Obs! Medlemsavgift är bindande årsvis och betalas inte tillbaka.


Det går också utmärkt att maila uppgifterna till ordf@orusthund.com  
OBS! Det är ändå viktigt att du på inbetalningen anger vem/vilka medlemsavgiften avser!

 

 Medlemsanmälan

 

Medlemskap i Orust Hundägarförening ger dig, förutom rätt att gå våra kurser, även möjlighet att gå på föreläsningar om t.ex. hund och hundvård, möjligheter att vara med på tävlingar med din hund och framför allt gemenskap med andra hundägare. Självklart kan du också vara med och påverka vår klubb! Hör av dig till ordf@orusthund.com.

Vid familjemedlemskap blir alla i familjen medlemmar. Gäller familjemedlemmar boende på samma adress .

Vårt medlemskap är löpande under 12 månader och följer alltså inte kalenderår. När ditt medlemskap är på väg att ta slut, kommer det automatiskt en ny inbetalningsavi till dig.

Vill du bli medlem hos oss betalar du in medlemsavgiften (se nedan) och finns då med i vårt register. Innan dina 12 månader löper ut, får du en inbetalningsavi från oss och kan betala för ytterligare 12 månader. Om denna avi inte betalas skickas ingen påminnelse ut och du tas automatiskt bort från medlemsregistret.