Årsmöte 5/2


Den 5 februari kl 18-ca 20:00
Plats: Orust hundägarförening

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i klubben. 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet. Maila till ordf@orusthund.com.

Vi bjuder på kaffe och fika.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!