Allmänt om våra kurser


För att gå kurs hos oss behöver du vara medlem i föreningen.

Det finns specifika krav för varje enskild kurs, t ex viss ålder på hunden eller krav på förkunskaper. Vi har också vaccinationskrav på alla hundar som går på kurs hos oss, se nedan.

Barn under 15 år som vill gå på kurs hos oss måste ha målsman eller annan vuxen person närvarande vid varje kurstillfälle.
Detta gäller alla kurser.

Alla kurser innehåller såväl teori som praktik och kurskompendium ingår.

OBS!! Ingen anmälan via telefon eller e-post. Du får ingen bekräftelse på din anmälan eller inbetalning, men om kursen är full/blir inställd blir du meddelad och du får självklart tillbaka dina pengar. Har du frågor maila till ordf@orusthund.com.

Vaccination

Valpar är välkomna när det har fått sin andra vaccination. Först då har valpen ett fullgott skydd. Det innebär vanligen att valpen är mer än 12 veckor innan de kan börja gå kurs hos oss. Därefter skall hunden ha en ny vaccination vid ett års ålder. Vaccinationen fyller man sedan på med max 4 års mellanrum, under hela hundens liv. OBS! För kennelhosta bör hunden vaccineras årligen. För eventuellt ytterligare frågor – rådfråga legitimerad veterinär.