Agility I


Kursen riktar sig till: Hundar från 6 mån och uppåt. Alla raser och blandraser välkomna. Agility kräver att man tränar hemma!
Förkunskaper: Inga, men genomgången valpkurs eller nybörjarlydnad rekommenderas.
Agility I, vad är det: Kursen ger dig och din hund mycket bra grundkunskaper i Agility. Hunden liksom föraren förbereds på många träningsmoment som kommer att följa på samtliga agilitykurser. Kontakt, självständighet & samarbete mellan hund och förare är viktiga delar. Mycket fokus läggs på detta under kursen. OBS! Oavsett om hunden eller förararen, eller om båda är nybörjare, så skall denna kurs slutföras, innan nästa kurs (Agility II) påbörjas! Både förare och hund måste ha dessa grundkunskaper i nästa kurs!
På kursen tränar vi: • skicka hunden framåt mot ett mål
• samarbete & följsamhet
• inkallning med hinderpassering
• hindersug, dvs att hunden kan hoppa hinder/springa framåt UTAN att vara beroende av föraren
• slalom – grunder
• balans övningar
• enkla, korta tunnlar
• styrövningar/handling – att kunna styra sin lösa hund
Vi går igenom: • belöningar – när, var, hur & varför
• kort om inlärningsteori
• hur man tränar hemma
• träningstips för att fysiskt förbereda hunden för agility 
Efter kursen: Ekipagen har nu fått en tydlig insikt i hur flera olika delar i agility tränas. Många av träningsmomenten används, med olika varianter, under hundens hela agilityliv. Hundens & förarens självförtroende kommer att öka genom att ekipagen långsamt lär sig arbeta tillsammans!! Hunden kommer att känna igen flertalet av många träningsmoment = hunden blir säker på sin uppgift. Hundar och förare behöver olika lång tid för att lära sig de olika grunderna, eftersom flera av dem kräver mycket, mycket träning, därför är det en stor fördel att gå kursen igen!